Przejdź do treści

Instalacja elektryczna – użyteczność i bezpieczeństwo

Współczesne domy, często naszpikowane skomplikowaną elektroniką i urządzeniami zasilanymi prądem, potrzebują zasilania pewnego, o stałych parametrach. Równie ważne jest bezpieczeństwo i wygoda użytkowania instalacji elektrycznej.

W projekcie domu znajdują się informacje na temat wszystkich przyłączy, gniazd, ilości kabli, a nawet rozdzielni elektrycznej, które są niesamowicie przydatne szczególnie podczas projektowania instalacji. Na tym etapie warto też pamiętać o tym, że planowaniem oraz montażem instalacji elektrycznej, powinien zająć się doświadczony elektryk, który będzie w stanie nie tylko rozplanować układ czy zaplanować liczbę punktów świetlnych pod nasze potrzeby, ale również bez problemu dobierze odpowiednie materiały do jego budowy.

Cała instalacja elektryczna powinna być wykonana przez doświadczonego i profesjonalnego elektryka, który od lat pracuje w zawodzie i ma już za sobą wiele udanych projektów elektrycznych. To właśnie profesjonalni specjaliści pracują w M&S Photoenergy. Odpowiednio doradzą, zaprojektują oraz zainstalują całą instalację elektryczną, a do tego przeprowadzą jej serwis dla waszego domu i firmy.

Ważne jest, by z elektrykiem mieć bardzo dobrą komunikacje. Fachowiec musi przecież wiedzieć, jakich urządzeń zasilanych energią elektryczną będziemy używać, gdzie, w jakiej ilości i jakiego typu gniazda i łączniki ma zamontować. Zbyt mała liczba gniazd spowoduje, że instalacja elektryczna zostanie przeciążona – jeśli do jednego gniazda podłączymy zbyt wiele urządzeń. Na każde 4-5 m² powierzchni powinno być zainstalowane jedno gniazdo wtyczkowe, ale w sumie nie mniej niż dwa w pomieszczeniu. Po jednym powinniśmy zamontować w przedpokoju i toalecie, dwa w łazience, w tym jedno 16-amperowe (do pralki), natomiast w kuchni – od 4 do 9 gniazd. W pomieszczeniach do 20 m² teoretycznie wystarczy jeden punkt oświetleniowy, w większych – co najmniej dwa, tak samo w kuchni i w łazience. Jednakże w praktyce montuje się ich więcej.

Przegląd instalacji elektrycznej powinien być dokonywany co pięć lat, chyba że wcześniej zauważymy jakieś niepokojące symptomy nieprawidłowości, na przykład przegrzewające się osłonki korków w starych typach tablic rozdzielczych. Przegląd instalacji elektrycznej to oczywiście zadanie dla fachowców. Pomiary instalacji elektrycznej muszą być dokonywane podczas montażu i po jego ukończeniu, przed przekazaniem użytkownikowi do eksploatacji. Sprawdzenie odbiorcze powinno obejmować porównanie wyników z odpowiednimi kryteriami zawartymi m.in. w wieloarkuszowej normie PN-IEC 60364.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015, poz. 1422), wymaga się, aby instalacja elektryczna oraz sprzęt zapewniały:

  1. energię elektryczną o odpowiednich parametrach technicznych,
  2. ochronę przed porażeniem prądem, wybuchem oraz pożarem,
  3. ochronę przed emisją hałasu powyżej dopuszczalnego poziomu.        

Rozporządzenie określa również kryteria, jakie powinny spełniać elementy instalacji stosowane w budynkach. Przewody i kable muszą zostać rozłożone w taki sposób, aby zapewnić bezproblemowy do nich dostęp (bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku) lub jako przewody wtynkowe pod warunkiem pokrycia ich warstwą tynku o grubości nie mniejszej niż 5 mm. Dodatkowo w warunkach pożaru, muszą zapewnić ciągłość w dostawie energii elektrycznej przez minimum 90 minut.

O czym należy pamiętać przy projektowaniu instalacji elektrycznej? Przede wszystkim nie decydujmy się na położenie instalacji, jeśli nie zaplanowaliśmy, w jaki sposób urządzimy dom. To, w którym miejscu będzie stała pralka czy zmywarka oraz na jakiej wysokości umieścimy blaty kuchenne, oprócz ogromnej istotności pod względem funkcjonalnym ma również ogromny wpływ na rozplanowanie instalacji.

Więcej artykułów